Ecolo-
gische
tuinenNatuur is overal, ook in de achtertuin. Zelfs in het kleinste achtertuintje kan men de natuur ervaren. Een boom voor vogels of een klein vijvertje. Een ecologische siertuin, ook wel natuurtuin geheten, is vooral het resultaat van een houding met respect voor de natuurlijke processen. Het aangepast groeperen van planten, de juiste keuze van materialen en een milieuvriendelijk beheer zijn noodzakelijk. De belangrijkste vuistregels voor de ecologische siertuin zijn; Voorbeelden van tuinontwerpen ecologische tuin.
Bovenstaande vuistregels worden onderstaand verder uitgewerkt.

Inheemse plantensoorten

In de natuur bepalen de lokale groeiomstandigheden welke planten zich kunnen handhaven en welke niet. Al naar gelang lees verder...

Etages

In een ecologische tuin wordt de beplanting etagegewijs opgebouwd zoals in de natuur: lees verder...

Onderhoudsarm

Door in de ontwerpfase veel aandacht te besteden aan de beplantingskeuze kan veel werk vermeden worden. lees verder...

Natuurbeleving

De hang naar rust en natuurbeleving in de eigen tuin wordt steeds groter. Vogels en vlinders in de tuin wordt door veel tuineigenaren benadrukt als doel op zich. Respect voor alles wat groeit en bloeit staat in de ecologische siertuin centraal.

Onderzoeksrapport ecologische tuin (pdf, 850Kb)