Tuin
ont
werp


met gevoel voor groen

Een tuin, die volledig past in uw leefomgeving en levensstijl. Een tuin, die er is voor uw eigen plezier en ontworpen op basis van uw eigen wensen. Met een ruimtelijke balans tussen materiaalkeuze, kleurstelling, vormgeving en bruikbaarheid. Ontworpen door een professioneel bureau, met een brede kijk op buitenruimten, gebaseerd op vele jaren ervaring met een grote verscheidenheid aan ontwerpen.

Adriana Verhagen Tuinontwerp is een onafhankelijk buro voor tuinontwerp en vormgeving van de buitenruimte. Van particuliere tuinen tot grootschalige (landschappelijke- en bedrijfs-)projecten. Het buro is gespecialiseerd in het realiseren van tuinontwerpen in 3D-modellen, het uitwerken van uitvoeringstekeningen en het maken van beplantingsplannen. In het tuinontwerp leggen wij waar mogelijk de nadruk op groen: een tuin heeft behoefte aan planten. Door kennis van en ervaring met planten kan hiermee een zeer grote variŽteit aan tuinontwerpen gecreeerd worden. Een belangrijk onderdeel van het totale tuinontwerp is een beplantingsplan.

Het ontwikkelen van groenconcepten heeft alles te maken met het vormgeven van ruimte. De ontwikkeling van zo'n ruimte is als het schrijven van een verhaal. Verschillende hoofdstukken vormen samen een concept. Eerst als losse elementen, eenmaal samengevoegd als boek, een compleet verhaal. Bij de waarnemingen om tot dit unieke verhaal te komen maken we gebruik van onze zintuigen. tuinontwerp mosbegroeiing Kijken naar de omgeving waarin de buitenruimte zich bevindt is een belangrijk eerste hoofdstuk voor een concept. Kijkend naar het omliggende landschap, worden we ons bewust van de historie van de plek. Bij een landschappelijke ligging, maar ook in de stedelijke omgeving. Ook de geuren van de plek kunnen een rol spelen. Een bezoek aan de woning vertelt het verhaal van zijn bewoners: wie wonen er, wat zijn hun passies en hoe leven zij. tuinontwerp parapluutjesmos Het proeven van die sfeer en de leefomgeving van de mensen vormen vaak een aanknopingspunt voor de uitstraling van de nieuwe ruimte. Luisteren naar de wensen van de eigenaren en de vertaling ervan naar een tuinontwerp lopen als rode draad door het verhaal. Een concept wordt echter niet slechts gevormd door een optelsom van deze waarnemingen. Ons zesde zintuig, laten we zeggen ons groene gevoel, maakt de tuinontwerpen compleet en exclusief.

Lees verder over tuinen ontwerpen om te ontdekken hoe een voor u uniek tuinontwerp tot stand komt.